Bellegem

 

 

 

 

Eind maart verschijnt in het kader van Dorp van de Ronde een boek met de titel:

 

Café Rijk Bellegem.  Bellegemse herbergen en herbergiers
van de 16de tot de 21ste eeuw

 

Het werk werd geschreven en samengesteld door Gerrit van Betsbrugge.  Het voorwoord is van ere-schepen Jozef Vandemeulebroecke.  Het boek is meer dan 250 bladzijden dik en bevat heel wat recente en oude foto’s.  Naast een inventaris van café’s waarin veel belangstelling getoond wordt voor de uitbaters zelf, is er een hoofdstuk dat het Herbergleven in Bellegem van vroeger en nu in beeld brengt.  Zowat alle organisaties met een café als lokaal komen aan bod.  Het nawoord is van Laure Messiaen, medewerkster van Volkskunde Vlaanderen en projectmedewerkster met het thema ‘Volkscafé’s’.  Het boek wordt toegankelijker gemaakt door een index van alle familienamen die in het boek opgetekend zijn.

Het boek zal in beperkte oplage gedrukt worden.  Daarom is het nuttig en noodzakelijk dat er vooraf ingetekend wordt.  Dit kan via het storten van 20,00 € op rekeningnummer 738-2112008-49 met mededeling “café boek”.

Ingeschrevenen kunnen hun boek afhalen op vrijdag 28 maart 2008 in de kantine van de Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan Bellegem aan de Walleweg 60 in Bellegem, en dit vanaf 19u.  Het afhalen van het boek kan ook nog tijdens de openingsuren van de kantine op 29/03 van 15u tot 22u; op 30/3 van 9u30 tot 13u; en op 5/4 van 9u tot 13u.

Voor meer gegevens over publicaties van de auteur zie www.vanbetsbrugge.be

Bij de voorstelling van het boek op 28 maart zal een beperkte tentoonstelling van café foto’s geopend worden.

 

Stel niet te lang uit....

 

 

Met de beste groeten,

 

Gerrit van Betsbrugge.