Hier kunnen familieleden hun publicaties aan de wereld en aan
hun familie voorstellen.
(Gesorteerd op datum, meest recente onderaan)
(Gebruik CTRL-F om te zoeken op een woord)


Titel Een greep uit de volkse geschiedenis van Bellegem rond de eeuwwisseling.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Bellegem, 1981, 15blzn., ill.
Onderwerp Op basis van krantenartikels en andere informatiedragers een blik op de jaren 1900.
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Jeneverstokerijen en veestapel te Deinze in 1770. Vergelijkingsnormen.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Oostvlaamse Zanten, LVII(1982), 177-178
Onderwerp Veepest
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Vluchtelingen in de Roede van Harelbeke. 1794
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring de Gaverstreke, X(1982), 111-122.
Onderwerp  
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Kattebergkermis.....en veel meer.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave De Gouden Spore, II(1982), 26-28.
Onderwerp Een beschrijving van de traditionele Kattebergkermis (reeds in 1851 actief)
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Inventaris van het Kerkarchief van Bellegem (Ancien Régime)
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Bellegem, bda, 1982, ngep.
Onderwerp inventaris
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Internationale veehandel op de vooravond van de veepest. 1770
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Biekorf, LXXXIII(1983), 68-75.
Onderwerp veepest
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Proeve tot inventarisatie van Bellegemse kaarten, plannen en plattegronden
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Bellegem, bda, 1983, ngep.
Onderwerp inventaris
Meer info 056/22.61.43

 

Titel De bezitters van Landergem in Anzegem (14de-16de eeuw). Genealogische aantekeningen.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring de Gaverbeke, XI(1983), 199-205, ill.
Onderwerp  
Meer info 056/22.61.43

 

Titel "Lasterynghen ende injurien" in het Kortrijkse
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Biekorf, LXXXIII(1983), 259-263.
Onderwerp  
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Declaraties van diversche schauwynghen van doode lichaemen.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Vlaamse Stam, XIX(1983), 417-423
Onderwerp Enkele voorbeelden van lijkschouwingen in die periode
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Een oud mirakelboekje, voer voor genealogen?
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Vlaamse Stam, XIX(1983), 36-41.
Onderwerp Mirakels werden in vroegere tijden beschreven en daarbij kwam soms wat genealogische informatie naar boven, die niet altijd 'zuiver' bruikbaar was.
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Algemene inhoudsopgave. 1973-1982
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring de Gaverstreke, XI(1983), 517-522
Onderwerp Inhoudstabel
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Bibliografie van de geschiedenis, taal- en volkskunde van West-Vlaanderen en de Westvlaamse Gemeenten. 1950-1981.
Auteur Gerrit van Betsbrugge, N. Maddens, L. Thielemans, ...
Uitgave Kortrijk, De Leiegouw, 1983-1985, 529-235 blzn.
Onderwerp Bibliografisch standaardwerk
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Pachtbrieven van Hemsrode in Harelbeke. 1530-1557.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Biekorf, LXXXIV(1984), 144-146
Onderwerp Uit de acten en contracten van de heerlijkheid Hemsrode worden de opeenvolgende pachters en eigenaars op een rijtje gezet
Meer info 056/22.61.43

 

Titel De Hooghes, 18de-eeuwse brouwers op de Klijte in Bellegem
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave De Leiegouw, XXVI(1984), 77-95, ill.
Onderwerp Een brouwersfamilie sticht in Bellegem een brouwerij en beheerst voor een groot deel de bierverkoop in Bellegem voor de 18de en begin 19de eeuw.
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Het Landboek van Bellegem.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave De Leiegouw, XXVII(1985), 61-65
Onderwerp artikel over de 12 jaren werk aan het Bellegems Landboek
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Heulse meisjes door de duivel bezeten.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Heule-Spiegel, sept. 1985, 39-41.
Onderwerp Een mirakelboekje vertelt over bezetenheid.
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Egidius Betsbruggius, onbekend vroeghumanist uit Deinze
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Jaarboek van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van Deinze, 1985, 117-119.
Onderwerp Een belangrijk vroeg-humanist wordt efkes in beeld gebracht, maar van een echte biografie is geen sprake
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Bellegem in kaart en beeld. 16de - 18de eeuw. Catalogus van de tentoonstelling 15-18 nov. 1985.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Bellegem, Culturele werkgroep, 1985, 25blzn.
Onderwerp Aan de hand van kaarten en plattegronden wordt geprobeerd het uitzicht van Bellegem tussen de 16de en de 19de eeuw in beeld te brengen.
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Het roemloze einde van een windmolen. (Bellegem, Kattebergmolen).
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Het Volk, 19-08-1985
Onderwerp Ontroerend verhaal van een windmolen die desondanks zijn klassering als belangrijk erfgoed toch afgebroken werd, en het verhaal van de laatste molenaar.
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Bellegem in historisch perspectief. Diamontage. Algemene vergadering Culturele Raad, 20-01-1988
Auteur tekst: Gerrit van Betsbrugge, dia's: Johan Anckaert
Uitgave Bellegem, Culturele werkgroep, 1987, 7 blzn, 98 dia's
Onderwerp Een overzicht van de geschiedenis van Bellegem in enkele minuten
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Driemaal wandelen in en rond Bellegem.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Bellegem, KWB, 1988, 13 blzn, ill.
Onderwerp Prachtige wandelingen in Bellegem
Meer info 056/22.61.43

 

Titel De bossen van Bellegem. Een milieu-historische verkenning.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Bellegem, 1989, 28 blzn., ill
Onderwerp Een verkenning van een prachtig bos waar naast de natuur ook de historie een belangrijke plaats krijgt
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Kroniek van de Sint-Sebastiaansgilde. Fragmenten uit het heden en verleden van de Bellegemse schuttersgilden.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Bellegem, 1990, 56 blzn., ill.
Onderwerp Een werk over de boogschuttersgilden van Bellegem
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Kapel en Kruis in Bellegem.
Auteur Gerrit van Betsbrugge (voorwoord: Fabien Allaert)
Uitgave Bellegem, 1991, 61 blzn., ill.
Onderwerp Alle kapellen en kruisen werden geďnventariseerd en wat anekdotes en geschiedenis werd samengeraapt.
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Wandelend Bellegem verkennen. Het MPI De Kindervriend te gast in Bellegem.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Bellegem, 1992, 8 blzn.
Onderwerp Wandeling
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Het wapen van Bellegem.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Biekorf, XCIII(1993), 172-175
Onderwerp Openen van een discussie over het wapen van Bellegem, hetgeen op vandaag niet bestaat
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Bellegems orgel. Kroniek van het Loretorgel.
Auteur Gerrit van Betsbrugge, (voorwoord: Gaby Vanhuylenbrouck)
Uitgave Bellegem, Davidsfonds, 1993, 32 blzn., ill.
Onderwerp Prachtig 19de eeuws orgel siert de St-Amanduskerk
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Geschiedenis van het Loretorgel in de Sint-Amanduskerk te Bellegem.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave De Leiegouw, XXXV(1993), 309-336, ill.
Onderwerp Prachtig 19de eeuws orgel siert de St-Amanduskerk
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Bellegem. Landelijk leven en Hoevegids Groot Kortrijk deel 5
Auteur Gerrit van Betsbrugge, Inge Callens, Carl Decaluwe
Uitgave Kortrijk, Stadsbestuur, 1993, 235 blzn., ill.
Onderwerp Overzicht van alle boerderijen die nog aanwezig zijn in het Bellegemse landschap en waarvan de geschiedenis hoofdzakelijk de geschiedenis van Bellegem zelf volgt.
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Kazak, het oorlogsmonument van Bellegem.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Bellegem, 1994, 10 blzn., ill.
Onderwerp De oprichting van het oorlogsmonument.
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Bellegem. De zaak Pappens.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Bellegem, 1994, 11 blzn., ill
Onderwerp een werkweigeraar wordt doodgeschoten na verklikking
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Bijdrage tot de geschiedenis van de "Koninklijke Maatschappij de snelle duif". Bellegem.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Bellegem, 1994, 12 blzn., ill.
Onderwerp Aan de hand van enkele redevoeringen bij het graf van leden wordt een beeld gevormd van de geschiedenis van de duivenbond in Bellegem.
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Bellegem. Nationale Strijdersbond van België. 1945-1995.
Auteur Gerrit van Betsbrugge, (voorwoord: Marc Depaepe)
Uitgave Bellegem, 1995, 62 blzn., ill.
Onderwerp Geschiedenis van de strijdersbond.
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Roobrouck. De nakomelingen van Roobrouck Henri (1853-1928) en Malfait Elisa Aloisia (1857-1935).
Auteur Gerrit van Betsbrugge, Norbert Roobrouck
Uitgave Bellegem, 1996, 52 blzn., ill.
Onderwerp Een werkboek voor de familie Roobrouck
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Het Landboek van Bellegem. 1768-1781
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave in P. VANDENHENDE, Landboek der prochie van Belleghem. Bellegem, 1996, bda, ngep.
Onderwerp Heruitgave van in 1985.
Meer info 056/22.61.43

 

Titel St-Amanduskerk Bellegem
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Bellegem, Culturele Werkgroep, 1998, 8 blzn., ill.
Onderwerp Een overzicht van de geschiedenis van de St-Amanduskerk
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Aantekeningen bij de kerkschatten in de Bellegemse St-Amanduskerk.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Biekorf, IC(1999), 309-320
Onderwerp op basis van kerkrekeningen
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Bijdrage tot de geschiedenis van de klokken van de Sint-Amanduskerk in Bellegem
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave De Leiegouw, XLI(1999), 93-108, ill
Onderwerp op basis van kerkrekeningen
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Bellegem. 125 jaar Den Bouw. 1874-1999. Kroniek van een sociaal-culturele bakermat.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Bellegem, ACW, 1999, 30 blzn., ill.
Onderwerp Den Bouw
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Een adelijke familie te Bellegem : de familie de Viron
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Vlaamse Stam, XXXV(1999), 525-532.
Onderwerp De familie de Viron in Bellegem
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Gustaaf Pappens (°1919 +1944)
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Curtricke, 15 maart 2000 (nr. 256), 43-46, ill.
Onderwerp Heruitgave van De zaak Pappens (1994)
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Aantekeningen omtrent de familie du Bus de Gisignies en haar relatie met Bellegem. 18de-19de eeuw.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave De Leiegouw, XLII(2000), 43-69, ill.
Onderwerp De familie du Bus de Gisignies landeigenaar in Bellegem
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Cichorei Delberghe uit het Bellegemse straatbeeld verdwenen.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave De Leiegouw, XLII(2000), 71-92, ill.
Onderwerp Familiebedrijf Delberghe moet verdwijnen omwille van economische druk.
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Sint-Amanduskerk Bellegem.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Bellegem, Culturele Werkgroep, 2000, 8 blzn., ill. (2de uitgave)
Onderwerp Heruitgave van St-Amanduskerk Bellegem uit 1998.
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Alfabetisatie versus onderwijs. Sprokkels uit Bellegem, eind 18de eeuw.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Biekorf, CC(2000), 233-241.
Onderwerp Onderwijs in Bellegem in de 18de eeuw
Meer info 056/22.61.43

 

Titel De kruisweg van Frans Cleyman in de Bellegemse Sint-Amanduskerk.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave De Leiegouw, XLII(2000), 299-312, ill.
Onderwerp Frans Cleyman
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Bellegemse tramsprokkels
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave De Leiegouw, XLII(2001), 67-91, ill.
Onderwerp Trams in Bellegem (±1900 - 1960)
Meer info 056/22.61.43

 

Titel De Argendaalwandeling
Co-Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Brugge, Provinciale dienst voor toerisme, 2001. (folder met tekst en plattegrond)
Onderwerp Beschrijving van de zaken die we tegenkomen op deze mooie wandeling, tot een stuk buiten Bellegem.
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Koninklijk werk der volkstuinen Bellegem-Rollegem 1941.  De Volkstuin 2001.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Bellegem, De Volkstuin, 2001, 20 blzn., ill.b.t
Onderwerp Historisch overzicht van activiteiten, bestuursleden, faits-divers van een nu bloeiende vereniging.
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Modern kerkarchief Sint-Amandus Bellegem. Summiere inventaris
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Bellegem, bda, 2001, 15 blzn.(betreft voorlopige nummers)
Onderwerp inventaris
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Begraven in de kerk in Bellegem. 17de-18de eeuw
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave De Leiegouw, XLIV(2002)
Onderwerp Hoe, waarom en wie werd begraven in de kerk?
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Sint-Amanduskerk Bellegem in de Kijker. September 2002.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Bellegem, Kerkfabriek, 2002, 4 blzn., ill.
Onderwerp Heruitgave van Sint-Amanduskerk Bellegem uit 2000
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Café-Rijk-Bellegem. Een blik achteruit in het herbergleven in Bellegem.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave in voorbereiding
Onderwerp Retraceren van café's en café houders
Meer info 056/22.61.43

 

Titel De heren van Bellegem. 14de-17de eeuw.
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave in voorbereiding
Onderwerp Heren van Bellegem uit die periode
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Louis Robbe. Schilderde hij Bellegemse koeien?
Auteur Gerrit van Betsbrugge
Uitgave Curtricke, oktober 2004, p.152-153
Onderwerp Louis Robbe is een zeer bekend 19de eeuwse Kortrijkse dierenschilder die door vele biografen vanaf 1840 gesitueerd wordt in Brussel, en dit tot zijn dood. Vreemd genoeg verblijft hij (alleen, dus zonder zijn twee kinderen, zijn vrouw was in 1844 overleden) in Bellegem als logé in wat nu Café Het Gemeentehuis is, van vóór 1846 tot 1849, het jaar waarop hij volgens de bevolkingsregisters naar Brussel verhuist.
Meer info 056/22.61.43

 

Titel Bellegem 1905-2005
Auteur De Volkstuin Bellegem (teksten: Gerrit van Betsbrugge ; foto's: Dieter van Betsbrugge + verzameling Rene Lefebvre) 
Uitgave Bellegem, 2005, 37 blzn., ill.
Onderwerp Bellegem in oude en nieuwe prentkaarten
Meer info 056/22.61.43

 

Titel  
Auteur  
Uitgave  
Onderwerp  
Meer info  

 


 

Uw publicatie ook hier laten opnemen?
Mail me uw gegevens door.

info@vanbetsbrugge.be