Wapenbeschrijving

 

Familiewapen, aangevraagd door Gerrit van Betsbrugge

en door het Heraldisch College geregistreerd

op 24 november 1990 onder het nummer 82.

 

Dit wapen mag worden gevoerd door Gerard Antoine van Betsbrugge

en al zijn naamdragende afstammelingen.

 

Wapenbeschrijving

In keel een brug met drie bogen en twee gesloten wachttorens van goud,

getopt met een staande en aanziende kat van zilver.

Het schild getopt met een helm van zilver, getralied, gehalsband

en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel.

Helmteken: een klophamer, geplaatst voor twee schuingekruiste houtbeitels,

het geheel van zilver.

 

Motivering:

Het gaat hier in de eerste plaats om een sprekend wapen.

De familienaam wordt immers verklaard als

"schitterende brug over de Bets".

Omwille van het groot aantal naamdragers in de 14de-16de eeuw

rond Oudenaarde werden de hoofdkleuren, keel en goud,

ontleend aan het wapen van deze stad.

Om dezelfde reden werd de schitterende gouden brug getekend

naar het model van de brug van Pamele-Oudenaarde,

afgebeeld in de Veil Rentier van de heer Jan van Pamele,

gezeid heer van Oudenaarde, van ca. 1275.

Zij symboliseert de opdracht bruggen te leggen tussen

culturen en sociale standen.

De zilveren kat op de brug wijst naar de woonplaats van de

tak van Betsbrugge uit Bellegem.

De Katte en de Katteberg zijn twee aaneensluitende

wijken in deze voormalige gemeente.

De vijf naamdragers  van de eerste daar geboren generatie

zagen allen het levenslicht op het gehucht de Katteberg,

liepen er school, waren er misdienaars in de Augustinuskapel, enz.

De klophamer en de houtbeitels in het helmteken

symboliseren het beroep van meubelmaker,

uitgeoefend door Gerard Antoine van Betsbrugge,

eerste drager van het wapen.

Anderzijds zijn de houtbeitels een symbool van het bijschaven,

het steeds beter mens worden,

het verzoenen en de kunstzinnigheid.